ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Τ. Κ.: 180 10 Αίγινα
Fax : 2297320035/2297025099
Τηλέφωνα : 22973 20013
email:grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

Αίγινα, 4/12/2018
Αρ. Πρωτ.: 14089

ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Σχετ.: Το υπ.αριθμ.πρωτ. 14088 /4-12-2018 Υπηρεσιακό σημείωμα της Εκτελεστικής
Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, σας
προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεριστός), την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2018 και
ώρα 13:00, με θέμα:
« ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ TEXNIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ».
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα,
ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2016, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

KOIN.:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ.
4. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ
5. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΑΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας