ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα
Fax : 2297320035/2297025099
Τηλέφωνα : 22973 20013
email:grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

Αίγινα, 15/09/2016    Αρ. Πρωτ.: 13902

ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Σχετ.: Το υπ.αριθμ.πρωτ. 13784/13-09-2016 Υπ.σημείωμα του Αντιδημάρχου της Τεχν.Υπ.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, σας
προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεριστός), την ΤΡΙΤΗ 27/09/2016 και
ώρα 14:00, με θέμα:
«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ TEXNIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2017».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα,

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/09/2016, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

KOIN.:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ.

3. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΑΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας