Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεφανιών

Δήμος Αίγινας
Γραφείο  Δημοσίων  Σχέσεων           Αιγινα 21/10/2016
.                                                                Προς   : κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεφανιών για ανάγκες εκδηλώσεως εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου
Η παραπάνω πρόσκληση αφορά την παρακάτω προμήθεια :Έξη (6)   δάφνινα στεφάνια με διπλή κορδέλα στα εθνικά χρώματα  και κείμενο , που θα χρησιμοποιηθούν στην τελετή κατάθεσης στεφάνων από τον Δήμαρχο και τούς  προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου στα οικεία Μνημεία πεσόντων
Το ενδεικτικό συνολικό κόστος για την προμήθεια των παραπάνω ειδών υπολογίζεται σε εκατόν ενενήντα δύο ( 192) με ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους ώς και την 25η /10/2016 . ώρα 13.00 ( σε κλειστό φάκελλο )  στο πρωτόκολλο του Δήμου .

                                                           Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας