Πρόσκληση για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΗ ΧΛΟΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ» (έως 4/3/2022 15:00)

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση
  2. Πρωτογενές Αίτημα
  3. Μελέτη
Share