Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ» 

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου:11044 και ΑΔΑΜ: 22PROC011133983

Share