Δελτίο Τύπου – Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας υλοποιεί το ενταγμένο στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» έργο με τίτλο «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Αίγινας» με κωδικό ΟΠΣ 6001368.

Η πράξη προϋπολογισμού 322.000,00€ εντάχθηκε με την υπ’ αριθ’ 2568/02-08-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής στο ΕΠ «Αττική 2021-2027» 2014-2020 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 259/31-01-2024 απόφαση, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για το ποσό των 230.000,00€ ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας.

Η πράξη συμβασιοποιήθηκε και εκτελείται με την υπ’αριθ. 2125/14-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014264494) σύμβαση, συνολικού συμβατικού τιμήματος 272.083,03€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) κατόπιν ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Ως προς το αντικείμενο του, το έργο αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χλόης.

Share