Ανακοίνωση Γραφείου  Κληροδοτημάτων Δήμου Αίγινας

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 τελέστηκε το ετήσιο Μνημόσυνο για τους Ευεργέτες
του Δήμου στον Μητροπολιτικό Ναό Αίγινας
Στη συνέχεια ακολούθησε στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) η
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκλογής των κοριτσιών που έγινε στις
22/1/2018 (αρ. απ. 1/2018), κατόπιν συνεδριάσεως της Διαχειριστικής Επιτροπής,
όπου έγινε έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τις
ενδιαφερόμενες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στην υπ.αρ. 5/2017
απόφασή της.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν πενήντα τρεις (53).
Οι αιτήσεις που έγιναν δεκτές ήταν δέκα (10), οπότε δεν διεξήχθηκε δημόσια
κλήρωση.
Τα δέκα (10) κορίτσια που θα λάβουν, μετά το γάμο τους, το ποσό των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) το καθένα είναι:
1) Μπόγρη Ελευθερία του Ανάργυρου
2) Μπόγρη Παναγιώτα του Ιωάννη
3) Δρυμωνίτη Πελαγία του Γεωργίου
4) Ζωγράφου Όλγα του Αθανασίου
5) Παπουλή Αναστασία του Θεοφάνη
6) Σώρρου Λαμπρινή του Βασιλείου
7) Λαζάρου Βασιλική του Αντωνίου
8) Μπόγρη Μαρία του Σταματίου
9) Λαμπαδαρίου Μαρία του Δημητρίου
10) Αγγελοκαστρίτου Σταυρούλα του Νεκταρίου

Τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο
Κληροδοτημάτων του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων .

Αίγινα, 30 Ιανουαρίου 2018

video – Αποσπάσματα από την  εκδήλωση

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας