Δελτίο Τύπου – Αίτημα για διενέργεια επιθεώρησης της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της νήσου Αίγινας απέστειλε χθες το απόγευμα 2 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στο Λιμεναρχείο Πειραιώς και στο Λιμεναρχείο Σαλαμίνας

Η επιστολή – αίτημα αναφέρει τα εξής:

Κύριοι,

Στις 24/01/2024 ο εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας του υποθαλάσσιου αγωγού, μέσω του οποίου υδροδοτείται το νησί μας, με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι εμφανίσθηκε βλάβη σε κάποιο σημείο του υποθαλάσσιου αγωγού, χωρίς να μπορεί να το προσδιορίσει αλλ’ ούτε την αιτία αυτής.

Στις 26/1/2024 η κατασκευάστρια εταιρεία με ενημέρωσε εγγράφως ότι στις 25/01/2024 «…επιθεώρησαν την παράκτια όδευση του υποθαλάσσιου στην Σαλαμίνα, με χρήση μισθωμένου πλωτού μέσου, ROV και χειριστή του, συνεργείου δυτών, τοπογράφου, κλπ.

Η επιθεώρηση ξεκίνησε από την αρχή του αγωγού στον λιμένα Περάνης και αφού επιθεωρήθηκε όλο το μήκος του παράκτιου τμήματος, ενδείξεις της ζημιάς που προκάλεσε την διαρροή εμφανίστηκαν στα όρια του παρακτίου τμήματος περίπου στα -50μ και περίπου στην ΧΘ 0+835 της όδευσης του αγωγού.

Στην θέση αυτή μέσω της κάμερας του ROV διαπιστώθηκε βαθούλωμα (κρατήρας) στη προστασία, καθώς και ελαφριά θολότητα, που είναι ένδειξη διαφυγής γλυκού νερού. Ωστόσο, ο ίδιος ο αγωγός δεν είχε αποκαλυφθεί, μόνο ελάχιστα τμήματα του ήταν ορατά, και ως εκ τούτου είναι αδύνατον να φανεί η ζημιά του και η έκτασή της. Εν συνεχεία ανοίχθηκε η δικλείδα του αγωγού στο φρεάτιο της Περάνης για πολύ λίγο χρόνο και από την έντονη ροή που διαπιστώθηκε από το ROV, επιβεβαιώθηκε ότι πράγματι αυτό είναι το σημείο της διαρροής. Στην συνέχεια υποχρεώθηκε το πλωτό σε αποχώρηση λόγω καιρού. Σχεδιάζεται η επανάληψη της αυτοψίας στο σημείο αυτό, παρόλο που δεν αναμένουμε να προστεθεί κάτι ουσιώδες στα παραπάνω».

Όπως φαίνεται, από την επιθεώρηση της κατασκευάστριας εταιρείας, ο υποθαλάσσιος αγωγός, από τον οποίο μεταφέρεται το νερό της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Αίγινα, επιθεωρήθηκε από το λιμένα Περάνης, στη Σαλαμίνα και σ’ όλο το μήκος του παράκτιου τμήματος, ενδείξεις δε της ζημιάς που προκάλεσε την διαρροή εμφανίστηκαν στα όρια του παρακτίου τμήματος περίπου στα -50μ (δηλ. σε βάθος περίπου 50 μέτρων) και περίπου στην ΧΘ 0+835 της όδευσης του αγωγού. Ειδικότερα, στη θέση αυτή, μέσω κάμερας, διαπιστώθηκε βαθούλωμα (κρατήρας) στην προστασία του αγωγού, από σκύρο και εξωτερικά αυτού τσιμεντοστρώματα. Στο σημείο που εντοπίσθηκε η βλάβη, το σκύρο που τοποθετήθηκε για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού έχει μετακινηθεί από την αρχική του θέση, ειδικότερα έχει φανεί στην επιφάνεια των τσιμεντοστρωμάτων. Όπως ενημερώθηκα, με το ως άνω έγγραφο, πρέπει να γίνει και νέα επιθεώρηση, ώστε να επιβεβαιωθεί η έκταση της βλάβης. Επιπλέον, ενημερώθηκα ότι η αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού θ’ απαιτήσει χρονικό διάστημα ενός (01) περίπου μηνός.

Επειδή η υδροδότηση του νησιού μας αποτελεί μείζον ζήτημα για την ζωή των κατοίκων του νησιού μας.

Επειδή, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού, εμφανίσθηκαν τρεις (3) φορές ζημιές στην υπό κατασκευή εγκατάσταση, οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τυχαία περιστατικά.

Επειδή, τώρα, εμφανίσθηκε η προπεριγραφείσα (σοβαρότατη) βλάβη, η αιτία προκλήσεως της οποίας δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί, όμως κι αυτή δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε τυχαίο περιστατικό.

Κατόπιν τούτων ζητάμε από εσάς να επιθεωρήσετε με εξειδικευμένο συνεργείο το σημείο της βλάβης και να μας γνωστοποιήσετε τα συμπεράσματα σας, αν δηλαδή η βλάβη οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή κατασκευαστικό λάθος ή αν πρόκειται περί δολιοφθοράς.

Share