ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας προέβη σε προμήθεια και τοποθέτηση θυρίδων οστεοφυλακίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Αγίας Ειρήνης της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας. Η τοποθέτηση ξεκίνησε από το εν λόγω κοιμητήριο, διότι αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα χωρητικότητας. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, εκπόνησε την μελέτη για την προμήθεια θυρίδων οστεοφυλάκιων, μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Καραγιάννη και αιτήματος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας κ. Παναγιώτη Κασιμάκη. Στόχος μας είναι η τοποθέτηση θυρίδων και στα περιφερειακά Δημοτικά Κοιμητήρια εξασφαλίζοντας την αποσυμφόρηση τους, για την καλύτερη διαχείριση (ταφών, εκταφών, επισκευές, συντηρήσεις). Οι θέσεις τοποθέτησης υποδείχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και με διενέργεια κατασκευής απαιτούμενων βάσεων από το Δημοτικό Τεχνικό συνεργείο.

Επίσης, ολοκληρώνεται από την Νομική Υπηρεσία, η σύνταξη του Κανονισμού Κοιμητηρίων και στη συνέχεια η έγκριση του από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με αυτόν τον τρόπο, επιλύεται ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολούσε τον Δήμο μας και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος για νέες ταφές.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share