ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Υπογράφηκε η δανειακή σύμβαση για την αγροτική οδοποιία μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης κα Δήμητρα Ασημάκη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέγραψαν σήμερα Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 σύμβαση για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου ο Δήμος Αίγινας να προβεί στην κατασκευή του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας» με προϋπολογισμό 854.000€. Πρόκειται για έργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί από Ευρωπαϊκούς και Κρατικούς πόρους.

Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές οδούς με οδοστρωσίες, ασφαλτικά και τσιμεντοστρώσεις προς αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συνολικής επιφάνειας 14.800m2.

Share