ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                               ΑΙΓΙΝΑ 1/11/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ»

Την Δευτέρα 29/10 κατόπιν ενεργειών του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη
έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Γενικό
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο
Λαμπρίδη, του Δ/ντη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
κ.Μοσχολέα Αθανάσιο, παρουσία επιτελών του Υπουργείου και του Λιμενικού
Σώματος και πιο συγκεκριμένα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών και
Κατασκευών Πλοίων (ΔΙΜΕΚΑΠ) κ.Σπυρίδων Σκαβάρα, του Συμβούλου της Γενικής
Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
(ΓΓΛΛΠΝΕ) κ.Κρίτων Βαλλέρα, του κ.Κούβαρη Δρακούλη και της κ.Δελημιχάλη
Τατιάνας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, του Διευθυντή Λιμενικής Αστυνομίας
κ.Μαρουλάκη Χαράλαμπο, του Διευθυντή Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ.Καλογεράκη
Γεωργίου, του Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Υποναύαρχου Λ.Σ κ.Ζήκα Ιωάννη, του
Διευθυντή Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών κ.Μυτιληναίου Ιωάννη, του Πολιτικού
Μηχανικού Λιμενολόγου κ.Ρουχωτά Ελευθερίου, του Πρόεδρο του Δ.Σ της Αναδόχου
Εταιρείας: «Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» του Έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» κ.Δημήτριου Κωνσταντινίδη, του Πολιτικού Μηχανικού κ.Πετρόπουλου
Αλέξανδρου και λοιπών εκπροσώπων.
Ο κ. Δήμαρχος εξέθεσε την μεγάλη σπουδαιότητα που έχει το συγκεκριμένο Έργο για
τους κατοίκους της Αίγινας, με το οποίο θα επιλυθεί το κρίσιμο ζήτημα τροφοδοσίας
νερού της Αίγινας και ευχαρίστησε τον κ. Λαμπρίδη Χρήστο για την συμβολή του
Υπουργείου Ναυτιλίας στην ομαλή εξέλιξη της πορείας του Έργου.
Κατόπιν ο Ανάδοχος ενημέρωσε τους παριστάμενους για την εξέλιξη του έργου και
τις επόμενες φάσεις εργασιών που άπτονται σε θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και ειδικότερα τις διαδικασίες πόντισης του αγωγού στην
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αίγινας και Σαλαμίνας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με  σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των
Υπηρεσιών του Υπουργείου και του Αναδόχου. Η σύσκεψη έκλεισε επιτυγχάνοντας τον αντικειμενικό σκοπό της.
Στο πέρας της σύσκεψης ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την συμβολή τους και τόνισε ότι το Έργο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όσο αφορά την στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας