ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας (Ν Βλαστός, Α Ταλέβη, Ξ Σκαλτσιώτη) μελέτησε, και επίβλεψε τις εργασίες επισκευής στην Τοπική Κοινότητα του Βαθέως, με αποκατάσταση των τοιχίων και του οδοστρώματος στο Κοιμητήριο και στην περιτοιχίση του Αγίου Ιωάννη. Ο Δήμος προμηθεύτηκε τα απαραίτητα εργαλεία, ξυλεία, ενίσχυσε με ανθρώπινο δυναμικό την υπηρεσία Οδοποιίας, η οποία εκτέλεσε άρτια τεχνικά τις εξειδικευμένες εργασίες με την προμήθεια σκυροδέματος κ χάλυβα σε βέργες κ πλέγματα (κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού), για τον οπλισμό σε επιλεγμένες θέσεις σύμφωνα με την στατική ανάλυση των υποδείξεων της Τεχνικής μας Υπηρεσίας. Υπεύθυνος εργασιών κ επίβλεψης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ Δημήτρης Καραγιάννης, συνεργασία Συνδρομή τεχνικών εργασιών πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας κ Ηλίας Γρυπαίος, Προσφορά σε μεταλλικό εξοπλισμό ξυλοτύπων κ Χρήστος Κορναράκης, Επιμέλεια βαφής, από την υπηρεσία καθαριότητας.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Αίγινας,
Γιάννης Π. Ζορμπάς

Share