Ετήσιο Μνημόσυνο για τους Ευεργέτες του Δήμου  και ανακοίνωση αποτελεσμάτων  για οικονομική ενίσχυση κοριτσιών 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 τελέστηκε το ετήσιο Μνημόσυνο για τους Ευεργέτες
του Δήμου στον Μητροπολιτικό Ναό Αίγινας, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης κ. Εφραίμ όπου συνλειτούργησε με το
σύνολο των Ιερωμένων του Νησιού.
Στη συνέχεια ακολούθησε στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) η
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκλογής των κοριτσιών που θα ενισχυθούν
οικονομικά μετά το γάμο τους με το ποσό των 4.150,00€ από το Κληροδότημα της
ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ (αρ. απ. 1/2019)
Σύμφωνα με την υπ. αρ. 9/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής θα
ενισχύονταν οικονομικά δώδεκα (12) κορίτσια. Οι αιτήσεις που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις και έγιναν δεκτές ήταν έντεκα (11), οπότε δεν διεξήχθηκε δημόσια
κλήρωση.


Τα έντεκα (11) κορίτσια που θα λάβουν, μετά το γάμο τους, το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (4.150,00€) το καθένα είναι:
1) Βατικιώτη Παναγιώτα του Γεωργίου
2) Μπέση Ελένη Ιωάννα του Ευστρατίου
3)Λαβούτα Σταυρούλα του Μιχαήλ
4) Σοφιανού Ελένη του Βασιλείου
5) Τριανταφύλλου Βασιλική του Νεκταρίου
6) Μπακομήτρου Παναγιώτα του Απόστολου
7) Δημητροπούλου Αναστασία του Γεωργίου
8)Τρίμη Μαργαρίτα του Δημητρίου
9) Μπόγρη Όλγα του Σταματίου
10) Μήτση Βαρβάρα του Ευάγγελου
11) Σπυριδάκη Σοφία του Πλάτωνα

Από το Κληροδότημα ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ) (αρ. απ. 1/2019) θα ενισχυθούν
οικονομικά για το έτος 2019 με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€)
έκαστη οι παρακάτω φοιτήτριες Ιατρικής:
1) Μαλτέζου Ιωάννα – Βασιλική του Στυλιανού
2) Γκαρή Αναστασία του Κυριάκου

Στη συνέχεια ακολούθησε η κλήρωση του Κληροδοτήματος ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ όπου
συμμετείχαν δεκαέξι (16) κορίτσια που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να
ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000€) έκαστη (αρ. απ. 1/2019). Κληρώθηκαν δύο από αυτά, καθένα από τα οποία
θα εισπράξει το ποσό των €3.000,00 μετά το γάμο του. Τα κορίτσια που κληρώθηκαν
είναι τα εξής:
1) Τρίμη Μαργαρίτα του Δημητρίου
2) Μπόγρη Όλγα του Σταματίου

Στην κλήρωση του Κληροδοτήματος ΠΑΝΤΕΛΗ & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΠΠΟΥ
συμμετείχαν δεκαέξι (16) κορίτσια που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να
ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους με το ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ
(1.700€) έκαστη (αρ. απ. 1/2019). Κληρώθηκαν τρία από αυτά, καθένα από τα οποία
θα εισπράξει το ποσό των €1.700,00 μετά το γάμο του. Τα κορίτσια που κληρώθηκαν
είναι τα εξής:.
1) Βατικιώτη Παναγιώτα του Γεωργίου
2) Δρυμωνίτη Πελαγία του Γεωργίου
3) Τζερεφού Αικατερίνη του Νικολάου

Στην κλήρωση του Κληροδοτήματος ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ συμμετείχαν έντεκα (11)
κορίτσια που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενισχυθούν οικονομικά μετά το
γάμο τους με το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) (αρ. απ. 1/2019). Κληρώθηκε
ένα κορίτσι από αυτά, το οποίο θα εισπράξει το ποσό των €2.000,00 μετά το γάμο
του. Τα κορίτσι που κληρώθηκε είναι η
Σπυριδάκη Σοφία του Πλάτωνα

Τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο
Κληροδοτημάτων του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων .

Αίγινα, 30 Ιανουαρίου 2019

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας