Ο Δήμαρχος Αίγινας συμμετείχε στην Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΠΕΔΑ της 23ης/11/2017- Συζήτηση επί του Νομοσχεδίου “ Έλεγχος και προστασία Δομημένου περιβάλλοντος”

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης συμμετείχε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ που πραγματοποιήθηκε στην Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου ΠΕΔΑ κ. Νίκου Σαράντη Δημάρχου Αγ, Αναργύρων- Καματερού οπου αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα ημερήσιας διάταξης .

Ο Δήμαρχος Αίγινας ζήτησε με το υπ αριθ. πρωτοκόλλου 14900/2-11-2017 έγγραφο του, την εισαγωγή ώς θέματος συζήτησης στην ανωτέρω συνεδρίαση το θέμα του Νομοσχεδίου “ Έλεγχος και προστασία Δομημένου περιβάλλοντος” και συγκεκριμένα η ΜΗ αφαίρεση από το Νομοσχέδιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 .

Το αίτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τούς νησιώτικους Δήμους του Αργοσαρωνικού και όπως αναφέρει σε έγγραφό του από 16/10/2017 ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης , απευθυνόμενος στους Βουλευτές στης Α Πειραιά όπως επίσης και στην ΠΕΔΑ και ΚΕΔΑ , “ θα αποτελέσει ένα σοβαρό πρόβλημα στην ήδη – προβληματική – λειτουργία των νησιώτικων Δήμων στην περίπτωση που αφαιρεθεί η ανωτέρω παράγραφος

Το αίτημα του Δήμου Αίγινας είναι επίσης ταυτόσημο αίτημα και των άλλων νησιώτικων Δήμων του Αργοσαρωνικού , Σπετσών , Υδρας , Τροιζηνίας και Αγκιστρίου , οι Δήμαρχοι των οποίων έχουν επίσης διαβιβάσει   έγγραφά τους που απευθύνονται στους Βουλευτές της Α Πειραιά , το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την Περιφέρεια και ζητούν την άμεση επαναφορά της αρχικής πρόβλεψης του άρθρου 31 παρ. 2 ,προκειμένου να συσταθεί Υπηρεσία Δόμησης Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής με αποκλειστική αρμοδιότητα την έκδοση αδειών δόμησης στους οκτώ νησιώτικους Δήμους της Αττικής.

Κατόπιν των παραπάνω ενεργειών του Δημάρχου Αίγινας το θέμα του Νομοσχεδίου “ Έλεγχος και προστασία Δομημένου περιβάλλοντος” εισήχθη προς συζήτηση στην συνεδρίαση της ΠΕΔΑ και έγινε αποδεκτό ομόφωνα από τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Θα ακολουθήσουν σχετικές ενέργειες της ΠΕΔΑ ώστε ,στο σχέδιο νόμου που έχει αναρτηθεί στις επιτροπές στην ιστοσελίδα ( site) της Βουλής με μορφή ΦΕΚ – “ Έλεγχος και προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος “ να ΜΗ αφαιρεθεί η παρ. 2 – άρθρο 31 όπως υπήρχε στο αρχικό Νομοσχέδιο.

Επίσης κατά την συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Αίγινας με τον κ. Υπουργό και στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στίς 22 Νοεμβρίου συζητήθηκε το παραπάνω θέμα το οποίο ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι θα επανεξετάσει κατά το αμέσως προσεχές διάστημα ,λόγω της σοβαρότητάς του και των επιπτώσεων που θα έχει στη λειτουργία των νησιώτικων Δήμων του Αργοσαρωνικού.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας