ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΟΧΥΡΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 1936-1944»

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου η έκθεση “Τα ναυτικά οχυρά Αίγινας 1936-1944”, στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό, 10.00΄έως 13.00΄και 18.00’ έως 20.00΄.

Share