Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου και μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας