ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική»

Με το από 21/09/2020 αίτημα μας, καθώς και άλλων νησιωτικών Δήμων προς την Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων με τελική ημερομηνία την 10/10/2020, και την συμμετοχή του Δήμου μας στον άξονα προτεραιότητας 04 της Περιφέρειας Αττικής «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθησης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές». Στην πρόταση θα συμμετέχει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας και ο Παιδικός Σταθμός Χλόης. Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των κτηρίων κατά 2 βαθμίδες τουλάχιστον. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή όλων των σχολικών και Δημοτικών κτηρίων για σύνταξη φακέλου και συμμετοχή σε επόμενες προσκλήσεις, λόγω περιορισμού κεφαλαίου χρηματοδότησης.

Εκπόνηση: Τεχνικός Σύμβουλος Δημήτρης Μπογιατζής,

Επίβλεψη: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αίγινας,

Επιμέλεια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Στέλιος Θεριανός,

Εποπτεία: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νησων, Βάσω Θεοδωρόπουλου-Μπόγρη.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Γιάννης Π. Ζορμπάς

Share