Συνεδρίαση   του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε
. Νήσων Αττικής, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αίγινας

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΓΙΝΑ 15/2/2019

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14-02-2019 και ώρα 13:00 η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη .
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δικτύου στον Πειραιά (Φίλωνος 91, 4ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 ο : Ενημέρωση για το αίτημα Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση
έργων προς την ΕΥΔ Αττικής.    Εισηγητής Δημήτριος Μούρτζης

Θέμα 2 ο : Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.

2.1. Πορεία αξιολόγησης των δημοσίων παρεμβάσεων.

2.2. Διαδικασία για την πρόσκληση των ιδιωτικών παρεμβάσεων.

Εισηγητές Μαρίνης Μπερέτσος και Στράτος Χαρχαλάκης

Θέμα 3 ο : Έγκριση δαπάνης για αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της 1ης

πρόσκλησης παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα και της 1ης πρόσκλησης

παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος

Θέμα 4 ο : Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών και

υποστήριξης του λογιστηρίου. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος

Θέμα 5 ο : Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης

εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη του σχεδιασμού ολοκληρωμένων

συστημάτων πληροφόρησης και υποστήριξης επισκεπτών και τοπικού

πληθυσμού. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος

Θέμα 6 ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγήτρια Αικατερίνη Φωτάκη

Θέμα 7 ο : Έγκριση ένταξης εγγεγραμμένων στον Κατάλογο προμηθευτών και

παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του Δικτύου

Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για την υλοποίηση των ενεργειών

Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων. Εισήγητρια Αικατερίνη Φωτάκη

Θέμα 8 ο : Αλλαγή ωραρίου προσωπικού Διοικητικής Υποστήριξης Δικτύου. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος

Θέμα 9 ο : Αλλαγή διαχειριστή στο σύστημα ΟΠΣΑΑ Εισηγήτρια Αικατερίνη Φωτάκη

Θέμα 10 ο : Λοιπά θέματα. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας