Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14 Μαΐου 2024 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 14η του μηνός Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 65/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

2. Σύσταση Επιτροπής για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Φιστικιού έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Σύσταση Επιτροπής για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Θεάτρου έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Σύσταση Επιτροπής με τίτλο «ΟΜΑΔΑ για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΟΜ.Α.Δ.Α)» (Επαναφορά θέματος). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Μαρίνος Νικ.

5. Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2024, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για τη συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για καταστροφή – ανακύκλωση αντικειμένων άνευ αξίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης Δημήτριος

7. Περί αντικατάστασης μελών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share