Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για τοπροσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020

«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το
προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020
(άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)”

Δείτε την εισήγηση σε μορφή PDF

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας