Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010)

                                                       Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αίγινα, 29 Νοεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 17424
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                 

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας

 κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

                                                                       κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,  Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ:  «Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010)»

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 29η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Γεννίτσαρης Κων/νος

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2016

   Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αίγινας ως Συμπράττων/ Εποπτεύων Φορέας στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα (Σύμπραξη) με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ως Δικαιούχο για την υλοποίηση του Έργου (Πράξης) με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας».

          Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας