Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (5/5/2023 13:00-14:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 05/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ – 14:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

1. Περί καθορισμού τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων Προβολής στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων  για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Για τα θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το  ανωτέρω θέμα  συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να διατεθούν, άμεσα, χώροι στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των βουλευτικών εκλογών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share