Λήψη απόφασης για την μείωση του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις πληττόμενες λόγω της πανδημίας covid-19 επιχειρήσεις

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση 43/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΑΞ7Ω68-96Τ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share