Περί έγκρισης επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αίγινας

Έγινε ανάρτηση της σχετικής απόφασης 50/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΠΨ3Ω68-3ΥΠ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share