Περί απαλλαγής επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους, κατόπιν κυβερνητικών εντολών, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, και από το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας τους

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση 155/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 92ΧΥΩ68-94Υ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share