Περί προσδιορισμού του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2021

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 119/2020 και ΑΔΑ: ΨΨΨΛΩ68-ΛΓΨ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share