Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2021

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 118/2020 και ΑΔΑ: 9ΠΣΕΩ68-ΔΙΚ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share