ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα 27 / 7 /2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 8452

ΠΡΟΣ
Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
Ε ν τ α ύ θ α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την ματαίωση της κατά την 27 η Ιουλίου 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8184/23-7-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια ειδική συνεδρίαση την 31 η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και
Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), προκειμένου να προβούμε στην:
Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ανεξαρτητοποίηση του
κ. Τσατήρη Γεώργιου από την δημοτική παράταξη «Αίγινα Κίνηση Ευθύνης», σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6και 64 του Ν. 3852/2010 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ.
50363/17963/20.06.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής).

Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος
του επιτυχόντος συνδυασμού

Αντώνιος Μούρτζης

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας