ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                     Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα 23/7/2018                              Αριθμ. πρωτ.

                              ΠΡΟΣ      κ.κ.     Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
                                                 κ.   Δήμαρχο Δήμου Αίγινας

                                                Ενταύθα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 27η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00′, προκειμένου να προβούμε στην:

Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Τσατήρη Γεώργιου από την δημοτική παράταξη «Αίγινα Κίνηση Ευθύνης», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6 και 64 του Ν. 3852/2010 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 50363/17963/20.06.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος  του επιτυχόντος/συνδυασμού

 Αντώνιος/Μούρτζης

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας