Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 11/9/2017

Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αίγινα, 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 11725
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                              

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας  κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

                                                                       κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,  Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 21η

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

 

 1. Σύσταση, λειτουργία και ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Επισκευή και επέκταση υπάρχουσας κεραμοσκεπής, κατασκευή πέργκολας, επισκευή όψεων, μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον υπαίθριο χώρο στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στη Χλόη Αίγινας», προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο Σ.Μ.Α Αίγινας», προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

 

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 

 1. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Γ΄ Κατανομή 2017). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος

 

 1. Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στο ισχύον επαγγελματικό τιμολόγιο τελών ύδρευσης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της 48ης εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 06 Οκτωβρίου 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 

 1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Γεωργίου Γεωργίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Λαδάς Παύλος) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους  μέτρησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

 

 1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Μπερέτσου Μαρίας για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

 

 1. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Μακρυνιώτη Γεώργιου για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

 

 1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου ΝΟΔΑΡΑ Παναγιώτας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΝΟΔΑΡΑΣ Ιωάννης) για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω απόκλισης υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

 

 1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Ηλιοπούλου Ευαγγελίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Οικονομίδου Αικατερίνη) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.

 

 1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Μακαρατζή Μάρθας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μακαρατζή Ευγενία) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας