Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα 25 / 5 /2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 5789

ΠΡΟΣ
Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
Ε ν τ α ύ θ α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή
των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την
31η του μηνός Μαίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:45΄, προκειμένου να
προβούμε στην:
«Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ανεξαρτητοποίηση
του κ. Τσατήρη Γεώργιου από την δημοτική παράταξη «Αίγινα Κίνηση
Ευθύνης», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6και 64 του Ν. 3852/2010»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας