Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 8 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 5131
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

 1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα για την Μηχανική Κομποστοποίηση

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα «Smart Cities and Communities»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί έγκρισης αποδοχής παραχώρησης στο Δήμο Αίγινας από την ΕΣΔΝΑ του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9755

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί κατοχύρωση του σήματος του Δήμου Αίγινας. (σχετ. η υπ’ αριθμ. 28/2005 απόφαση Δ.Σ)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Αίγινας ως πολυσύχναστων

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για την απομάκρυνση ναυαγίων καθώς και επικίνδυνων – επιβλαβών πλοίων

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 1. Περί έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Τμήματος Παραλιακού Δρόμου Πόλης Αίγινας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος

 1. Περί αιτήματος για δημιουργία παραρτήματος του νηπιαγωγείου Βαθέος

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας κος Νικόλαος Οικονόμου

 1. Περί αιτήματος για δημιουργία απογευματινού Λυκείου στον Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας κος Νικόλαος Οικονόμου

 1. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. για το οικονομικό έτος 2015

Εισηγητής η Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. κα Αικατερίνη Στάθη-Σαλπέα

 1. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού στον Λούβαρη Δημήτριο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί εξέτασης αιτημάτων του Τόγια Χρήστου για την μεταφορά οφειλών από τέλη λογαριασμών ύδρευσης στους πραγματικούς χρήστες – καταναλωτές

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού στην κα Πριαντίνι Σετιαβάτι ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί επιστροφής – καταβολής χρηματικού ποσού στην κα Βατικιώτου Μαρία του Παντελή

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 1. Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για την επανασυγκρότηση επιτροπής (σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση του Δ.Σ.)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share