Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση «απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 17 Αυγούστου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 10511
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού   κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
Ε ν τ α ύ θ α

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ( Άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 – ΔΚΚ)

Προσκαλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 03 Σεπτεμβρίου
2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00΄ στον αύλειο χώρο του Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου Δήμου Αίγινας που βρίσκεται επί της οδού Σπ. Ρόδη 16 στην πόλη Αίγινας για
την πραγματοποίηση του:
«απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας