Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 31/1/2017

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 27 Ιανουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ               Αριθμ. Πρωτ.: 911
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή
των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την
31 η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30’ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2017.

2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αίγινας έτους 2017.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Οικονόμου Τρ. Νικόλαος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας