Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 9/5/2017

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αίγινα, 05 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθμ. Πρωτ. 4711
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας  κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 10 η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα\
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 09-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
18:15΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη

περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2017

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες

3. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου έτους

2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες

4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου έτους

2017

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

5. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Β΄

Κατανομή 2017)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικ.

6. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. για το οικονομικό έτος

2016. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας