Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στίς 31/1/2017

Βαθμός προτεραιότητας:                ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αίγινα, 27 Ιανουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αριθμ. Πρωτ. 914
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού . Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 31-1-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
19:30΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από το Δήμο Αίγινας με ίδια μέσα του Υποέργου (1)

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας» με

κωδικό ΟΠΣ 5002698

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του επικαιροποιημένου τεύχους «Εγχειριδίου

Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Αίγινας»

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Α΄

κατανομή έτους 2017)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικ.

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2017 μελέτης που συντάχθηκε με τίτλο: «Μεταφορά

απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2017-2018»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών και συναφών ειδών για το έτος

2017

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας