Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας  στις 10-10-2016

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 06 Οκτωβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 15044
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 21 η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας

Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 18:00΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2017

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

2. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «Μετατόπιση

Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου

ύδρευσης νήσου Αίγινας».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

3. Έγκριση εκ νέου της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας».

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Δήμου Αίγινας με το Εργαστήριο

Οικονομικής Διοικητικής Επιστήμης και Ανάπτυξης του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., με έδρα

τον Πειραιά.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί αποδοχής παραίτησης του κ. Τρίμη Κυριάκου από το Διοικ. Σ/λιο του Δημοτικού

Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας και ορισμού νέου μέλους.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του ΔΑΟΑ που αφορά αναμόρφωση

προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

8. Περί εξέτασης αιτήσεων που αφορούν τον χαρακτηρισμό τουριστικών επιχειρήσεων

στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ Μεσαγρού ως εποχιακές για τον υπολογισμό των τελών

καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται, βάσει του πραγματικού χρόνου

λειτουργίας τους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

9. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 189,00 € στην ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ

Αναστασία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

10. Περί διαγραφή οφειλής στο όνομα Δημητριάδης Κωνσταντίνος από βεβαιωμένους

χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω εξόφλησης της οφειλής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

11. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Χατζόπουλου Δημήτριου του

Παναγιώτη για διόρθωση χρεώσεών του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών

ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας