Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας στις 24-10-2016

Βαθμός προτεραιότητας:                 ΕΠΕΙΓΟΝ\
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αίγινα, 20 Οκτωβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αριθμ. Πρωτ. 15695
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 23 η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 24-10-2016, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 20:00΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2017

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

2. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Αίγινας αναφορικά με την τροποποίηση

του τεχνικού του προγράμματος έτους 2016

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

3. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Αίγινας αναφορικά με την αναμόρφωση

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

4. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Αίγινας στο

Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας

Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη

5. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι..Δ.Α.Χ μειωμένου ωραρίου στο ανώτατο

όριο της πλήρους απασχόλησης (παρ. 1 άρθρο 8 του Ν. 4368/2016)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας