Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας  στις 15-10-2016

Βαθμός προτεραιότητας:       ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αίγινα, 11 Νοεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 16081
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας ,κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,

Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού . Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
Συνεδρίαση 25 η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας

Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 15-10-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα

18:00΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την

έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2017

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

2. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά

έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

3. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά

την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2017

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

4. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Δ΄

Κατανομή 2016)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικ.

5. Περί αντικατάστασης μελών στην Δημοτική Επιτροπής Παιδείας

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικ.

6. Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους στην Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΔΕΔΑ κ. Οικονόμου Νικ.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2016

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

8. Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας – φωτισμού (Σχετική η υπ’ αριθμ. 112/2016

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

9. Περί επιλογής και διορισμού ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου

στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ) έτους 2016 κατά το άρθρο 261 του

ΔΚΚ (Ν.3463/2006)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Ζορμπάς Ιωάννης

10. Ενημέρωση του Σώματος επί του από 27.09.2016 εγγράφου της ΚΕΔΑ με θέμα:

«Διαχειριστική έκθεση ελέγχου ΚΕΔΑ περιόδου 2009-2015» και καθορισμός περαιτέρω

ενεργειών.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Ζορμπάς Ιωάννης

11. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Ανακατασκευή τμήματος παραλιακού δρόμου πόλης Αίγινας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος

12. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση

ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Αίγινας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος

13. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση

ζημιών από πλημμύρες του οδικού δικτύου του Δήμου Αίγινας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος

14. Λήψη απόφασης για την μεταφορά/μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην

πλατεία Αγ. Μαρίνας της Δ.Κ Μεσαγρού (σχετική η υπ’ αριθμ. 53/2016 απόφαση της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

15. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας παράδοσης των ειδών παιδικής

χαράς και λοιπού εξοπλισμού για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στη Χλόη Αίγινας

Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη

16. Έγκριση διαγραφής οφειλής συνολικού ποσού 577,45 € της εταιρείας «Γιαννοπούλου

Κάθλην & Σία Ο.Ε» από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα

με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας εσόδων του Δήμου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας