Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας στίς  08-12-2016

                                                    Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αίγινα, 02 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 17790
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
 κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

                                             κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,  Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού  ,Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 28η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 08-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:15΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη Απόφασης για  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην εγκεκριμένη  Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφής του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Νικ. Οικονόμου

  1. Έγκριση  του 2ου Α.Π.Ε. που αφορά το έργο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

     Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

  1. Λήψη απόφασης περί χορήγησης αδειών στάθμευσης αυτοκινήτων (σχετικές οι υπ’ αριθμ.  45/2016 και 46/2016 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κ. Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος

  1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

  1. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του ΙΕΚ Αίγινας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας

Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη

  1. Εξέταση αιτημάτων που σχετίζονται με την ένταξη νέων κατηγοριών επιχειρήσεων (παγοποιεία) στο ισχύον επαγγελματικό τιμολόγιο τελών ύδρευσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

  1. Καθορισμός του τέλους χρήσης των χώρων όπου διεξάγονται οι εμποροπανηγύρεις του νησιού μας κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του σχετικού κανονισμού (σχετ. η υπ’ αριθμ. 91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

  1. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες

  1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 926,40 € στον Λάσκαρη Αλέξιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο Δήμο Αίγινας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                     Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας