Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αίγινα 29 Ιουλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθμ. πρωτ. 11625
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος,
Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 –
Καλείστε να προσέλθετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας

Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 2η του μηνός

Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του

παρακάτω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης που είναι:

«Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Δήμου οικονομικής χρήσεως έτους 2009»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας