Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (27/6/2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 27η του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).
 
1. Περί έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης  οριστικής παραλαβής, του πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας και του μητρώου σύμβασης της προμήθεια  με τίτλο: «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό στον Κοντό Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου μας για το έτος 2023-2024 και έγκριση σχετικού πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης διαγραφής φιλοξενούμενου παιδιού από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

7. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

8. Περί διαγραφής οφειλής από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους για τέλος παρεπιδημούντων και δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share