Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (12/7/2023 20:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 12η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 20:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (20:00΄ έως 21:00΄).

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας (υποχρεωτική) για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3. Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας

4. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 103/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

5. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 104/2023 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ που αφορά την 2η αναμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της για το οικονομικό έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

6. Έκφραση γνώμης επί της προτάσεως του μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου για την ανέγερση αδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στο Λιμάνι της Αίγινας. Εισηγητής το μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τσιμπούρης Δημήτριος

7. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατου κατοίκου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης (άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου διεξαγωγής Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δ.Κ.Κ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση θέσης επί της οδού Αγ. Μαρίνας στην Κοινότητα Κυψέλης για την ολιγόλεπτη στάση οχήματος για την εξυπηρέτηση προσώπου με αναπηρία. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Λήψη απόφασης για την διόρθωση χρεώσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

11. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) στην τριμελή επιτροπή του Δήμου, η οποία είναι αρμόδια για την σφράγιση και εκτέλεση των διοικητικών πράξεων όλων των κατ/των και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου, λόγω παραιτήσεων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

12. Ορισμός εκπρόσωπων του Δήμου Αίγινας (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) που θα συμμετάσχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Τετάρτη 12/7/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share