Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 11 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16594
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 25 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 15η του
μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄ για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Αίγινας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και
Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού Χλόης» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας”.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ). Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεριανός
Στυλιανός
4. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του τεχνικού
προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος
του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο
Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
6. Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2017.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες
Ευάγγελος

7. Περί έγκρισης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες
Ευάγγελος
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της
Πρωτοχρονιάς 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών
κ. Δέδες Ευάγγελος
9. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Β’ τριμήνου
έτους 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ.
Δέδες Ευάγγελος
10. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Γ’ τριμήνου
έτους 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ.
Δέδες Ευάγγελος
11. Κατανομή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών
μονάδων (Δ’ κατανομή έτους 2017). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος
12. Περί έγκρισης προσθήκης ειδικοτήτων στο 1ο ΕΠΑΛ Αίγινας. Εισηγητής ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος
13. Έγκριση υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής
Εκεχειρίας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
14. Έγκριση πρακτικών της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου αιτήσεων
υδροληπτών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
15. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Γεωργίου Γεωργίας (ο λογαριασμός
είναι στο όνομα Λαδάς Παύλος), Λορέντζου Ευαγγελία (ο λογαριασμός είναι στο
όνομα Δεδεγκίκας Γεώργιος), Γαζεριάν Μπαιτζάρ για διόρθωση χρεώσεώς τους σε
βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
16. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Μπερέτσου Μαρίας, Μάργαρη
Παναγιώτη, Χαλκίδη Βάνας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Συκιώτης Κυριάκος) και
Παπανικόπουλου Μιχαήλ για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο
τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ.
Μούρτζης Αντώνιος
17. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Μακρυνιώτη Γεώργιου για διόρθωση
χρεώσεώς του σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου
υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
18. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου ΝΟΔΑΡΑ Παναγιώτας (ο
λογαριασμός είναι στο όνομα ΝΟΔΑΡΑΣ Ιωάννης) για διόρθωση χρεώσεώς του σε
βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω απόκλισης υδρομέτρου. Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
19. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Γεροντή Ευαγγελία, Συμιακού
Ευανθία και Μιχαηλίδη Μιχαήλ για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό

κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης αντιγραφής από τα βιβλία
καταμετρήσεως. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας