Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (21-Νοεμ-2023 18:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 21η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής Διοικητικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Περί αναβάθμισης του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο ΣΜΑ Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Θεριανός
6. Περί έγκρισης 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
7. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
8. Καθορισμός της αμοιβής της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.- Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” για την παράστασή της ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 29.11.2023 (καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο) κατά την συζήτηση της με αρ. Ε1949/2022 αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Αίγινας κατά του ΕΔΣΝΑ καθώς και για την εκπόνηση και κατάθεση σχετικού υπομνήματος. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Περί απαλλαγής προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share