Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/1/2018

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 18 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 771
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας ,κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας , κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού , κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 02 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 22η του
μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά τον προϋπολογισμό
της για το έτος 2018. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη
Αικατερίνη.
2. Περί έγκρισης αποφάσεως της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το Ο.Π.Δ. 2018. Εισηγήτρια η
Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης στη θέση Καμάρες του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
4. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mare Nostrum
part 2 για την προστασία της Μεσογείου και των παραλιών του νησιού της Αίγινας,
στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο περιοδικό «Ο Δήμαρχος
της Αττικής», της Ένωσης Δημάρχων Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων για το έτος 2018 (Ν.2307/1995). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγ.
7. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Κοντραφούρη Γεώργιου (ο
λογαριασμός είναι στο όνομα Κοντραφούρης Μιχαήλ) και Γαλάρη Θωμά για

διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους
μέτρησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
8. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Καρδιασμένου Ευθυμίας (ο
λογαριασμός είναι στο όνομα Καρδιασμένου Έφη) και MOLLERING MARTINA για
διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
9. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Γιαννούλη Ιωάννη (ο λογαριασμός
είναι στο όνομα Γιαννούλης Παναγιώτης) και Αλεξίου Παρασκευής για διόρθωση
χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου
υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας