Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/2/2018

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αίγινα, 23 Φεβρουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Αριθμ. πρωτ. 1951
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 04 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 28η του
μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η
οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του, για το οικ. έτος 2018.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης
2. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η
οποία αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, για το οικ. έτος
2018.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης
3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (Π.Ε/Τ.Ε
Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος) για τη στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Δ’ τριμήνου έτους
2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες
Ευάγγελος
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής
εορτής της 25 ης Μαρτίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών
Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας