Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 03 Αυγούστου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 8767
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 17 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται
στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της
Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 08η του μηνός Αυγούστου έτους 2018,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. 4 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες
Ευάγγελος
2. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Β'
τριμήνου έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
3. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία των
εγκαταστάσεων του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου
ύδρευσης νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Κατανομή επιχορήγησης για τις ανάγκες επισκευής – συντήρησης των
σχολικών κτηρίων έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος
5. Περί έγκρισης όρων παραχώρησης της χρήσης επιβατικού οχήματος
από την Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε Νήσων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της 50 ης
εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2018.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες
Ευάγγελος
7. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού ύψους 20,00 € πλέον
προσαυξήσεων της εταιρείας «Κ. Καραγιάννη – Ν. Κλήμη Ο.Ε.» από
βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με την
εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος
Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας