Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 26 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 12672
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 26 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται
στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της
Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. 9 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες
Ευάγγελος
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του
στην επιτροπή για τον καθορισμό χρήσεως επιφανειακών υδάτων και
ειδικών όρων για τη διάθεση αστικών λυμάτων, του αποδέκτη της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο
κ. Δήμαρχος
3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου
Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί αναπροσαρμογής ή μη των ισχυόντων Δημοτικών τελών
καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

5. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος
6. Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης/χρηματοδότησης του Δήμου στο
έργο: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών
για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής στο δικηγόρο Πειραιά
Γιατράκο Λάζαρο. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής στο δικηγόρο Αθηνών
Παπαρηγόπουλο Ανδρέα. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας