Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Προς:

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 108/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Πρόσκληση IX) στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό Πρόσκλησης 075 και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης ψηφίσματος υπέρ της διατήρησης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Εισηγητής ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αλλαγή Πορείας για την Αίγινα» κ. Μεθενίτης Παντελής

6. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

7. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2020. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου Αίγινας με το εργαστήριο «Σχεδιασμός (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί καταβολής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δήμου μας που εργάστηκαν υπερωριακά κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή Βορείου Τμήματος Κεντρικού Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Κεντρικής Δεξαμενής Ύδρευσης της νήσου Αίγινας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

12. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αίγινας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Περί συγκρότησης Επιτροπής η οποία θα εξετάζει τα θέματα της ονοματοδοσίας οδών του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του σε επιτροπές που θα συγκροτηθούν αρμοδίως από το Λιμεναρχείο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας